EN
Güç Santralleri

IBB Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi [ DETAY ]

Soma Kolin Termik Santrali [ DETAY ]

 
© 2020 | Tüm hakları saklıdır.